Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập vào trang web kanimod.com, bao gồm bất kỳ trang nào tại tên miền này, bạn đồng ý chịu rằng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào trang web. Trước khi mua hoặc tìm hiểu thông tin về các sản phẩm được đăng tải trên Kanimod.com, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện dưới đây.

1. Các thuật ngữ chính

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng kanimod.com nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập trên trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật hiện hành của Việt Nam. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

2. Phạm vi áp dụng và hướng dẫn sử dụng

Điều khoản dịch vụ được áp dụng cho những đối tượng khách hàng:

  • Đặt mua các sản phẩm được bán trên kanimod.com
  • Có nhu cầu được giao sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách vận chuyển giao hàng đăng tải trên kanimod.com

Khách hàng tại Điều khoản dịch vụ này bao gồm:

  • Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
  • Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của kanimod.com. Khi đăng ký tài khoản, quý khách phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào, đồng thời có trách nhiệm bảo mật với tài khoản & mật khẩu đăng nhập của mình. Trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, quý khách phải thông báo ngày cho chúng tôi để xử lý. Kanimod.com không chịu trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát xảy ra do quý khách không tuân thủ theo quy định.

3. Các hình thức hình thành thỏa thuận

Mọi thông tin về sản phẩm được đăng tải trên kanimod.com trong bất cứ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của kanimod.com tới Khách hàng. Quan hệ hợp đồng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm Khách hàng đặt hàng đơn đặt hàng được chấp nhận dưới một trong 02 hình thức sau:

  • Thông báo gửi đến email mà Khách hàng cung cấp
  • Tin nhắn từ kanimod.com gửi đến số điện thoại của Khách hàng xác nhận đơn đặt hàng đã được xử lý thành công.

Khi muốn trả lại hàng và nhận hoàn tiền đơn hàng đã đặt (nếu có) thì Quý khách phải thực hiện theo quy định tại Chính sách đổi trả hoàn tiền đã đăng tải trên kanimod.com. Đơn hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách hàng với Bộ phận chăm sóc khách hàng. Kanimod.com có quyền hủy Đơn đặt hàng của Khách hàng trong một số trường hợp, được quy định tại Chính sách giao hàng. Khi đó, số tiền Khách hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị đơn hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Quý khách theo quy định. Kanimod.com có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy, của Khách hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của kanimod.com mà không cần thông báo đến Khách hàng. Tiền thanh toán trước nếu có sẽ được chuyển trả lại quý khách theo hình thức thanh toán ban đầu.

4. Đặt hàng và xác nhận đơn hàng

Khi quý khách đặt hàng tại trang website: kanimod.com, chúng tôi sẽ tiếp nhận và gửi ngay đến Quý khách mã số đơn hàng. Sau đó, khách hàng cần thực hiện thêm một bước Xác nhận đơn hàng. Kanimod.com chỉ xác nhận đơn hàng khi yêu cầu đặt hàng thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Kanimod.com. Để đơn đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến việc giao nhận hàng, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà Quý khách tham gia.

5. Giá trị đơn hàng và hình thức thanh toán

Giá cả của sản phẩm trên Kanimod.com có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của sản phẩm không bao gồm chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên website. Khách hàng thanh toán giá trị của Đơn đặt hàng theo Hướng dẫn thanh toán. Khi nhấn (click) vào nút “Thanh toán” để tiến hành thánh toán Đơn đặt hàng có nghĩa là Khách hàng xác nhận đã rà soát kỹ các thông tin của đơn hàng và đồng ý với Điều khoản và điều kiện được áp dụng cho giao dịch mua hàng đó. Kanimod.com cung cấp các hình thức thanh toán linh hoạt để khách hàng tùy chọn:

  • Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
  • Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)

6. Vận chuyển, Giao hàng

Người nhận hàng phải kiểm tra tình trạng sản phẩm và ký vào Phiếu giao hàng sau khi nhận. Rủi ro và quyền sở hữu sản phẩm sẽ được chuyển cho Khách hàng từ thời điểm Người nhận hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến sản phẩm (nếu có).

7. Đổi, trả sản phẩm và hoàn tiền

Việc đổi, trả sản phẩm và nhận lại tiền hoàn trả được thực hiện theo Chính sách đổi trả hoàn tiền đăng tải trên website kanimod.com.

8. Quy định về bảo mật thông tin

Kanimod.com luôn đề cao và coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ mọi thông tin của Khách hàng. Các thông tin trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm mọi hành vi phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ quyền lợi cũng như bị truy tố trách nhiệm trước pháp luật nếu cần thiết. Quy định bảo mật thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo điều khoản Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng trong Chính sách bảo mật được đăng tải trên website.

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Kanimod không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, mất mát, tổn thất mà Khách hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của Kanimod gây ra. Trách nhiệm của Kanimod đối với Khách hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách hàng mua trên trang Kanimod.com.

10. Điều khoản chung

Các quy định được dẫn chiếu là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện này. Kanimod.com và Khách hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản dịch vụ này. Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hay một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản dịch vụ này sẽ không bị ảnh hưởng. Điều khoản dịch vụ này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa kanimod.com và Khách hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày. Quá thời hạn 30 ngày mà không thể giải quyết thì những tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Trang web có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Điều Khoản dịch vụ hiện tại mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện bán sản phẩm và đăng ký tài khoản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp có thay đổi về các điều kiện bán sản phẩm hoặc đăng ký thành viên.

Về Kanimod


Kanimod là địa chỉ uy tín cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số, phụ kiện kỹ thuật số và các sản phẩm công nghệ, phần mềm tại Việt Nam.


Địa chỉ: Số 216 Hoa Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ


Email liên hệ: kanimod1998@gmail.com


Hotline: 0833888356

Phương thức thanh toán

kanimod ship COD
Kanimod chuyển khoản ngân hàng

Nhận tin khuyến mãi

KaniMod
Logo
Shopping cart